Anita Garanca

Anita Garanča

1949.02.10 - 2015.07.23

 

Mūsu mīļā Anita no mums aizgāja 23. jūlija pēcpusdienā, izdzisa mierīgi, klusi - nogurusi pēc ilgās, un strauji saasinājušās slimības. Šī cilvēcei sen zināmā un baisā slimība, lai arī skaitījās (statistiski) agrīni atklāta, tomēr par spīti Anitas pašas dzīves gribai, ārstu, ģimenes, draugu un labvēļu pūlēm gadu garumā, Anitas gadījumā izrādījās neizdziedināma ...Radio portrets un intervijas (2014.gada 10. februārī, Anitas 65. dzimšanas dienā):
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/benefice/dziedataja-un-vokala-pedagoge-anita-garanca.a33950/

LTV atvadu veltījums: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.07.2015-atvadas-no-anitas-garancas.id53536/

Anitas ražīgā darba un dzīves gājuma piemiņai, aicinām apzināt un mums (Anitas ģimenei) nosūtīt apkopošanai:

  • foto, video (portretus vai grupas) un audio materiālus, tekstus, avīžu izvilkumus (pēc iespējas labākā  tehniskajā kvalitātē vai materiālu oriģinālus, privātus vai profesionālos foto ko nevar atrast piem. google) - gan nesenos, gan arī agrākos no Anitas solo gaitām, TV (video VHS) ieraksti no padomju laikiem, piem. no Ave Sol un jauniešu tautas kora "Zvani" laikiem, vai arī  darbojoties Daugavpilī, Skrīveros, Bērnu un jauniešu vokālistu konkursā "Putnu bērni" u.c. - ko varam izmantot vai nu ģimenes atmiņām vai (ja atļausiet) publicēšanai Anitas piemiņas tīkla lapā vai, iespējams kādā citā drukātā vai multimediju piemiņas publikācijā (mēs, protams, respektēsim privātās vēlmes un autortiesību norādes).
    Ja, iespējams, un ir vēlēšanās, vērtīgi būtu arī foto vai cita materiāla laiks (gads vai datums), konteksts, iesaistītās personas, utml.
  • Varbūt kādam vēl ir iedvesma vai pietiekoši svaigas atmiņas, lai uzrakstītu, ierunātu (audio vai video - piem. savā telefonā) arī  kādu īsu vai garāku atmiņu stāstu par Anitas satikšanu, sadarbību un ietekmi savā dzīvē.

Iesūtīšanai lūdzam izmantot e-pasta adresi <atminas@anita.garanca.info> (varat droši pievienot liela apjoma pielikumus - bet sevišķi lieliem pārsūtījumiem iesakām izmantot servisus wetransfer.com, dropox.com, google drive, failiem.lv, utml.

 

 

Our beloved Anita passed away on the 23rd of July, after her prolonged, exhausting illness.

We (the grieving family) are kindly requesting to send us any available photos, videos, audio recordings, articles, texts (in any language) featuring Anita's professional life, friendship and family moments. Look for any articles on your country - where Anita gas been recently coaching or jurying (eg. Austria, Estonia, Italy, Poland, Russia, etc.) - or earlier recital and choir "Ave Sol" and "Zvani" visits in many European countries and her visits also to Japan, Philippines, U.S.S.R., Canada...) your old-time or recent camera photos, ect. if you had an encounter with Anita in any period of your life. It will help us (family) to partially soothe our grief - experiencing more unknown moments of Anita's life. Also, it might be included on some kind of "ine memoriam" collection (of course, respecting privacy requests and potential copyright restrictions). If you have also a contextual information (time, occasion, etc), please add tha to your media material, or have memories that you can put into text or video message (eg by recording on your phone) - (stories of meeting, working together being in friendship with Anita) please send all that to <memories@anita.garanca.info> or via help of online file transfer services, such as wetransfer.com, dropox.com, google drive, etc.